۵ مطلب با موضوع «فاطمیه اول 94» ثبت شده است

سخنرانی / حجت السلام چگینی بخش اول دریافت
سخنرانی / حجت السلام چگینی بخش دوم دریافت
روضه / حاج علی قلندری دریافت
زمینه / حاج علی قلندری دریافت
واحد / کربلایی امیرحسین تفکری دریافت
واحد / کربلایی امیرحسین تفکری دریافت
واحد / کربلایی حسین فتح الهی دریافت
شور/ کربلایی حسین فتح الهی دریافت
شور / حاج علی قلندری دریافت

صحبت های پایانی / انتخابات / حاج علی قلندری 

(با هدفون گوش دهید) ... صدای ضبط شده کم است

دریافت
هیئت محبان

هیئت محبان
هیئت محبان
سخنرانی / حجت السلام نصیری دهقان دریافت
روضه / حاج جواد کریمی دریافت
زمینه / حاج جواد کریمی دریافت
هیئت محبان
هیئت محبان